LEBJAŽJE

LEBJAŽJE 1.

Pracovní osada (rus. trudovoj posjolok nebo zkr. trudposjolok) násilně přesídlených Poláků a Litevců na řece Maně ve východní Sibiři na severovýchodě Krasnojarského kraje 2. Byla součástí KRASLAGU (viz). Vzdálená asi 130 km severně od Nižní Pojmy a cílová stanice jedné z pobočných větví lesní železnice 3. Dnes již zaniklá.


  1. Viz Kemerovolag pozn. 3. 

  2. V seznamu koncentračních táborů v SSSR, zpracovaném ruskými historiky B. Jakovlevem a A. Burcevem a zveřejněném v Mnichově v roce 1955, je tábor uveden pod zkomoleným názvem Libljak n. Liblak. 

    Většinu podkladů pro seznam sice tehdy autoři získali od bývalých vězňů, kteří se vrátili z táborů teprve v první polovině padesátých let, přesto však mnohé informace byly nepřesné nebo alespoň zkomolené, zejména když šlo o svědectví pocházející zřejmě až z druhé ruky.

  3. Viz 5. samostatné táborové střediska Kraslagu a 10. samostatné táborové střediska Kraslagu pozn. 1