LEBEĎANSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 354

LEBEĎANSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 354 (rus. Lebeďanskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 35 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 35).

Byl zřízen počátkem roku 1943 v evropské části Ruska asi 450 km jižně od Moskvy v Rjazaňské (dnes Lipecká) oblasti v železniční stanici Lebeďaň (později město Lebeďansk) jako rozřaďovací (tranzitní) středisko pro německé vojáky zajaté v oblasti bojové činnosti Centrálního frontu; později přibyli maďarští a rumunští vojáci a internovaní Poláci. Plánovaná kapacita byla tři tisíce zajatců a internovaných; byli nasazováni na zemědělské práce a do místních závodů Lidového komisariátu potravinářského průmyslu SSSR (rus. Narodnyj komissariat piščevoj promyšlennosti SSSR nebo zkr. NKPP SSSR). Tábor je zmiňován také v záznamech z roku 1946.