LAZŮV DŮL

LAZŮV DŮL (rus. Rudnik imeni Lazo) 1.

Další oficiálně používané označení: Lazo.

Rudné doly na dolním toku řeky Sejmčan v povodí Kolymy v severovýchodní Sibiři na Dálném východě ve východní části Magadanské oblasti s táborem spravovaným postupně různými centrálami, zabezpečujícími pracovní sílu pro doly ve Verchně Sejmčanu a pro těžbu zlata na hranici Sejmčanského okresu a Olského okresu. Již od třicátých let patřil zdejší mužský tábor do SEVVOSTLAGU (viz); v letech 1948-1954 byl zřejmě centrálním táborem 5. táborového oddělení BĚRLAGU (viz) a potom se vrátil do SEVVOSTLAGU. V sousedství byla táborová střediska u DOLU 3. PĚTILETKY a u ČAPAJEVOVA LOŽISKA (obě viz). Tábory zřejmě měl u LAZOVA DOLU také JUZLAG (viz). V sedmdesátých letech byla těžba zastavena a lokalita je neobydlena. Viz rovněž KOLYMALAG.


  1. Sergej Lazo (1894-1920) byl bolševickým politikem působícím v Sibiři a na Dálném východě; byl zajat Japonci a při výslechu zemřel. V SSSR byl vzpomínán jako hrdina položivší život za bolševickou revoluci.