LACKIE WIELKIE

LACKIE WIELKIE n. LACKIE.

Pouze jménem této dnes zřejmě za druhé světové války zaniklé židovské osady ve východním Polsku v bývalém Tarnopolském vojvodství (pol. wojewódstvo tarnopolskie), od násilného rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ve Lvovské oblasti (ukr. Lvivska oblast) na západě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) nedaleko vesnice Kňaže (pol. Kniaźe) u Zoločova (pol. Zloczów) označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž od března 1940 do května 1941 bylo internováno kolem 400 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1; internovaní pracovali na stavbě silnice Lvov-Kyjev.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 1.