ADZVAVOM

ADZVAVOM.

Pouze takto označují pamětníci 1 rozřaďovací (tranzitní) tábor (rus. peresylnyj lager) ve stejnojmenné vesnici na řece Adzvě za severním polárním kruhem na severovýchodě Komijské autonomní sovětské socialistické republiky (dnes Republika Komi v rámci Ruské federace). Tábor vznikl počátkem třicátých let zřejmě jako součást UCHTPEČLAGU (viz) a podle některých historiků v něm čekalo na odtransportování do okolních táborů obvykle až 1500 vězňů. Mezitím pracovali v řemeslnických dílnách a zhotovovali drobné nástroje pro stavební práce a pro práci v dolech. Později byl tábor zřejmě předán UCHTIŽEMLAGU (viz) a v letech druhé světové války v něm bylo kolem 1000 vězňů 2.


  1. Podle záznamů, které v březnu 1932 pořídila polská pohraniční stráž (pol. Korpus Ochrony Pogranicza nebo zkr. KOP) se skupinou Poláků, propuštěných ze sovětských táborů výměnou za občany SSSR, vězněné v Polsku. 

    Polské záznamy přepisují jméno vesnice Adźwa-Wom.

  2. V roce 2000 Intské oddělení hnutí Jednota mladých (vol. z rus. Moloďožnoje jedinstvo) vybudovalo na hromadných hrobech vězňů na bývalém táborovém hřbitově nedaleko Adzvavomu pamětní kříže.