LABYTNANGI

LABYTNANGI.

Pouze jménem této osady (dnes přístavní město) na řece Ob v západní Sibiři za severním polárním kruhem v severozápadní části Jamalo-Něneckého autonomního okruhu šestnáct kilometrů severozápadně od Salehardu (rus. Salechard) nazývají ukrajinští pamětníci údajně přísně utajovaný tábor zřejmě náležející do OBSKÉHO NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA A STAVBY 501 (viz). Vězni pracovali patrně na výstavbě železniční tratě Čum─Salechard─Igarka 1.


  1. O přísně utajované stavbě této železniční tratě viz Obský nápravněpracovní tábor a Stavba 501 pozn. 3 a 4.