KVARCEVYJ

KVARCEVYJ (čes. Křemenný).

Tábor u na pravém přítoku Kolymy říčce Utinaja v severovýchodní Sibiři na Dálném východě na východě Magadanské oblasti v dnešním Jagodnojském okresu 1. Byl součástí samostatného táborového střediska Jagodnoje (rus. Otdělnyj lagernyj punkt Jagodnoje nebo zkr. OPL Jagodnoje) SEVVOSTLAGU a později táborovým střediskem BĚRLAGU (oba viz). Vězni těžili zlato na zdejším nalezišti 2.


  1. Podle pamětníků se tábor nacházell několik desítek kilometrů západněji u ústí potoka Kvarcevyj do řeky Susumanu. 

  2. Naleziště patřilo do skupiny nalezišť spravovaných částečně Jižní báňskou správou Dalstroje (rus. Južnoje gornorudnoje upravlenije Dalstroja nebo zkr. JuGRU) a částečně Severní báňskou správou Dalstroje (rus. Severnoje gornorudnoje upravlenije Dalstroja nebo zkr. SGRU) a tvořících základ dnešního Utinského zlatonosného uzlu (rus. Utinskij zolotorudnyj uzel). Dalšími tábory u utinských nalezišť podle pamětníků byly například směrem na severovýchod Cholodnyj, Zamančivyj, Kvarcevyj, Majjoryč, Utinyj, Povorotnaja a Usť-Utinaja (všechny viz). 

    O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3.

    Část těchto nalezišť stále těží zlato a některá včetně dolu Kvarcevyj ji po přechodném útlumu opět obnovují.