KUROWICE

KUROWICE.

Pouze jménem této obce ve východním Polsku v bývalém Lvovském vojvodství (pol. wojewódstvo lwowskie) třicet kilometrů východně od Lvova, od násilného rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Kurovyči v Lvovské oblasti (ukr. Lvivska oblast) na západě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž bylo v březnu 1941 bylo internováno 800 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1. Tábor byl umístěn v provizorních dřevěných barácích a internovaní pracovali na stavbě místní silnice.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 1.