KURJANOVSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR

KURJANOVSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR (rus. Kurjanovskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Další oficiálně používaná označení: Ispravitělno-trudovoj lager i Strojitělno-montažnoje upravlenije p/ja 015 nebo zkr. ITL i SMU p/ja 015; Upravlenije Stroitělstva Kurjanovskoj stancii aeraciji; Kurjanovstroj; Kurjanstroj.

Zřízen: 24. 2. 1948.

Zrušen: 29. 4. 1953 převedením do NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA A STAVBY 565 (viz).

Byl podřízen: zpočátku zpočátku Hlavní správě táborů výstavby vodohospodářských zařízení Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej gidrotěchničeskogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Glavgidrostroj MVD SSSR nebo GULGTS MVD SSSR); od 9. 11. 1949 Hlavní správě táborů železničního stavitelství Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej železnodorožnogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULŽDS MVD SSSR); od 12. 12. 1951 Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR) a od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR). Nadřízené orgány se střídaly zřejmě podle potřeby nasazení pracovní sily vězňů.

Nacházel se: v centrálním Rusku.

Správa sídlila: v městě Ljublino v Moskevské oblasti 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 3. 1948 651; 1. 1. 1949 2927; 1. 1. 1950 4708; 1. 1. 1951 3658; 1. 7. 1951 5643; 25. 2. 1952 5307 2.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Kurjanovské větrací stanice 3; stavební a montážní práce na Schodněnské zkušební vodní elektrárně 4; stavba komplexu laboratoří v Tušinu 5; stavba obytných domů pro Gidroprojekt; bytová a komunální výstavba a stavba zdravotnických zařízení; stavba přístupových cest a železničních odboček; těžba dřeva v Kostromské oblasti 6.


  1. Od roku 1968 součást Moskvy; čtvrť na jihovýchodě města. 

  2. Z toho 668 žen. 

    103 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

  3. Vesnice Kurjanovo na levém břehu řeky Moskvy jihovýchodně od ruské metropole; od roku 1960 je vězni vybudované sídliště Kurjanovo součástí Moskvy; stanice je dodnes v provozu. 

  4. Řeka Schodňja; přítok řeky Moskvy na severozápadě ruské metropole. 

  5. Od roku 1960 součást Moskvy; čtvrť na severozápadě města. 

  6. Vzdálené od ruské metropole téměř 300 km severovýchodně.