KURANACH-SALA

KURANACH-SALA.

Další oficiálně používané označení: Kuranach-Saly; Kuronach-Sala (zřejmě zkom.); Kuronach-Ola.

Jménem této osady na stejnojmenném levém přítoku řeky Indigirky v severovýchodní Sibiři na Dálném východě Něra v jihovýchodním Jakutsku (dnes Republika Sacha) více než 600 km jihovýchodně od centra dnešního Ojmjakonského ulusu 1 města Usť- je pamětníky nazýván detašovaný tábor (volně čes. z rus. komandirovka) ALDANSKÉHO NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA DALSTROJE (viz) s vězni budujícími zdejší úsek Kolymské silnice mezi KADYKČANEM (viz) a HANDYGOU (viz) a dřevěný silniční most přes řeku Východní Handygu (rus. Vostočnaja Chandyga) 2. Podél stavby silnice byly další tábory AGAJAKAN, KJUBJUME, KUJDUSUN, PEREPRAVA a ORTO-BALAGAN (všechny viz); podle pamětníků některé z nich byly později využívány dalšími táborovými centrálami. Ve stejné době vzniklá osada-stanice (vol. z rus. dorožnyj posjolok) je dnes opuštěná 3.


  1. Jak. okres. 

  2. O Kolymské silnici viz Adygalach pozn. 2. 

  3. V roce 2001 zbylo v Kuranach-Sala šestnáct obyvatel a stálá služba jakutské správy spojů. Administrativně je tato lokalita součástí 36 km vzdálené osady Orto-Balagan (viz).