KUPCZE

KUPCZE.

Pouze jménem této obce ve východním Polsku v bývalém Lvovském vojvodství (pol. wojewódstvo lwowskie) na severovýchodním okraji Lvova, po násilném rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Kupče v Lvovské oblasti (ukr. Lvivska oblast) na západě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž od září 1939 do června 1940 bylo internováno kolem 1000 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1. Tábor byl umístěn ve stájích místního statku hraběte Badeniho. Internovaní pracovali na stavbě silnice Přemyšl-Lvov.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 1.