KULIKOVSKÉ BAŽINY

KULIKOVSKÉ BAŽINY (rus. Kulikovskoje boloto).

Takto bývají nazývány tábory VELKÁ KULIKOVSKÁ BAŽINA (rus. Bolšoje Kulikovskoje boloto) a MALÁ KULIKOVSKÁ BAŽINA (rus. Maloje Kulikovskoje Boloto) na severovýchodě Velkého Soloveckého ostrova (rus. Bolšoj Solověckij ostrov) v severní části Soloveckých ostrovů (rus. Solověckije ostrova) v Oněžském zálivu v Bílém moři na severu evropské části Ruska (administrativně součást Archangelského kraje). Podle polských pamětníků šlo o detašované tábory (volně čes. z rus. komandirovka) 2. táborového střediska 1. oddělení SOLOVECKÉHO NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA JEDNOTNÉ HLAVNÍ POLITICKÉ SPRÁVY SSSR (viz) s kontingentem až 800 vězňů 1 částečně těžících rašelinu a částečně pracujících v leses..


  1. Podle záznamů, které v březnu 1932 pořídila polská pohraniční stráž (pol. Korpus Ochrony Pogranicza nebo zkr. KOP) se skupinou Poláků, propuštěných ze sovětských táborů výměnou za občany SSSR, vězněné v Polsku.