ABAKANSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 33

ABAKANSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 33 (rus. Abakanskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 33 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 33).

Byl zřízen koncem roku 1945 ve východní Sibiři na západě Krasnojarského kraje v Chakaské autonomní oblasti (dnes Respublika Hakasija v rámci Ruské federace) a jeho správa sídlila zřejmě v lokalitě hlavního města oblasti Abakanu u ústí stejnojmenné řeky do Jeniseje. V táboře byli umístěni zajatí japonští vojáci; pracovali na zlatonosných nalezištích a v uhelných dolech nebo těžili dřevo a budovali průmyslové stavby v oblasti. Tábor patřil mezi padesát sibiřských táborů zajatců a internovaných s velkou úmrtností; při kontrole počátkem roku 1946 bylo z 14557 zajatců a internovaných jen za třetí dekádu ledna nahlášeno 71 úmrtí a hned v první dekádě následujícího měsíce dalších 93. Tábor je zmiňován také v záznamech z roku 1947 a po něm do uvolněných prostor bylo umístěno zřejmě CHAKASKÉ TÁBOROVÉ ODDĚLENÍ (viz). Viz rovněž ČERNOGORSKÝ ZVLÁŠTNÍ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR.