KUJDUSUN

KUJDUSUN.

Takto je nazýván detašovaný tábor (volně čes. z rus. komandirovka) ALDANSKÉHO NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA DALSTROJE (viz) na levém břehu stejnojmenného přítoku řeky Indigirky v severovýchodní Sibiři na Dálném východě v jihovýchodním Jakutsku (dnes Republika Sacha)v dnešním Ojmjakonském ulusu 1. Vězni budovali zdejší úsek Kolymské silnice mezi KADYKČANEM (viz) a HANDYGOU (viz); podle pamětníků mimořádně obtížné klimatické a pracovní podmínky způsobovaly vysokou úmrtnost vězňu přímo „na pracovišti“ a mrtví byli okamžitě zahrnováni hlínout do zpevňovaného podloží budované silnice 2. Podél stavby silnice byly další tábory AGAJAKAN, KJUBJUME, PEREPRAVA, ORTO-BALAGAN a KURONACH-SALA (všechny viz). Ve druhé polovině čtyřicátých let se na březích Kujdusunu nacházel také tábor JANLAGU (viz) a některé dosavadní tábory byly využívány různými táborovými centrálami. Současně s tábory vzniklá osada-stanice (vol. z rus. dorožnyj posjolok) Kujdusun se nyní má stát významným centrem jakutského turistického ruchu 3.


  1. Jak. okres. 

  2. O Kolymské silnici viz Adygalach pozn. 2. 

  3. V roce 2003 žilo v Kujdusunu 200 obyvatel; nyní však finští invenstoři hodlají na břehu řeky směrem k nedalekému Tomtoru blízko pólu chladu vybudovat jakutskou filiálku laponské „kanceláře Santa Clause“ s luxusním hotelem a zábavním centrem.