KRIVOROŽSKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE

KRIVOROŽSKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. Krivorožskij lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych) 1.

Byl zřízen na podzim 1939 na jihovýchodě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (dnes samostatná Ukrajinská republika) v Dněpropetrovské oblasti (ukr. Dnipropetrovska oblast) v oblasti rudných dolů v Krivoroží (rus. Krivorožje; ukr. Kryvorižžja) 2 se správou v městě Krivoj rog (ukr. Kryvij rih) a byl určen pro příslušníky polské armády převezené po sovětské okupaci východních území Polska v září a říjnu 1939 do internace v Sovětském svazu. Byli nasazeni na práce pro Lidový komisariát hutnictví železa a oceli SSSR (rus. Narodnyj komissariat čornoj metallurgii SSSR nebo zkr. Narkomčermet SSSR) do místních rudných dolů; již v polovině října tvořilo kontingent 6966 zajatců a internovaných. Byli rozmístěni v několika desítkách táborových středisek při šachtách těžebních závodů (trustů) Dzeržinskruda, Okťabrruda, Leninruda a Nikopolruda. Podle polských historiků bylo v roce 1940 v táboře přes dest tisíc Poláků.


  1. Byl podřízen Správě pro válečné zajatce Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Upravlenije po vojennoplennym Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. UV NKVD SSSR). 

  2. Těžba železných rud od 1775. Rozsáhlý průmysl úpravy rud a koksárenství.