KRASNOVODSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 44

KRASNOVODSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 44 (rus. Krasnovodskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Ministěrstva vnutrennich děl SSSR № 44 nebo zkr. lager GUVPI MVD SSSR № 44).

Byl zřízen v roce 1946 ve střední Asii v Turmenské sovětské socialistické republice (dnes samostatná Turkmenská republika (turk. Turkmenistán Respublikasy) na břehu Kaspického moře v lokalitě přístavu Krasnovodsku (dnes turk. Türkmenbaši) a na sedmdesát kilometrů jižně vzdáleném poloostrově Čeleken zřejmě z KRASNOVODSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 516 (viz). Byl zrušen koncem roku 1948.