KRASNOOKŤABRSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 362

KRASNOOKŤABRSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 362 (rus. Krasnookťabrskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Ministěrstva vnutrennich děl SSSR № 362 nebo zkr. lager GUVPI MVD SSSR № 362).

V dostupných dokumentech je uveden ve výkazech z dubna 1946. Nacházel se na jihu Ruska ve Stalingradské (dnes Volgogradská) oblasti v městě Stalingradu (dnes Volgograd) a 1500 zajatců a internovaných (především němečtí a rumunští vojáci a Němci odvlečení po válce do Sovětského svazu sovětskou kontrarozvědkou SMĚRŠ 1) pracovalo na obnově válkou zničeného hutního kombinátu Krasnyj okťabr (čes. Rudý říjen); táborové oddělení bylo umístěno v areálu kombinátu. Tábor je zmiňován také v záznamech z roku 1949; počátkem následujícího roku po ukončení repatriace většiny válečných zajatců z druhé světové války ze Sovětského svazu zpět do zemí svého původu byl zřejmě zrušen a zbylí zajatci převedeni do TÁBORA SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI ODSOUZENÝCH VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 362 (viz) a později do „normálních“ sovětských nápravněpracovních táborů.


  1. O SMĚRŠi viz Lvovský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR č. 275 pozn. 2.