KRASNOJARSKÁ STAVBA S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM JENISEJSTROJE

KRASNOJARSKÁ STAVBA S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM JENISEJSTROJE (rus. Krasnojarskoje stroitělstvo i ispravitělno-trudovoj lager [ITL] Jenisejstroja).

Zřízena: 20. 7. 1949.

Zrušena: 16. 10. 1951 reorganizováním na táborové oddělení NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA „DS“ JENISEJSTROJE (viz).

Byla podřízena: Hlavní správě Ministerstva vnitra SSSR pro průzkum a dobývání ložisek a výstavbu podniků na zpracování barevných a vzácných kovů v Krasnojarském kraji Jenisejstroji (rus.Glavnoje upravlenije Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po razvědkě i ekspluataciji městorožděnij i stroitělstvu predprijatij cvetnych a redkich metallov v Krasnojarskom kraje Jenisejstroj nebo zkr.Glavnoje upravlenije Jenisejstroj MVD SSSR).

Nacházel se: v jižní Sibiři v Krasnojarském kraji.

Správa sídlila: v městě Krasnojarsk.

Oficiálně udávané počty vězňů: plánovaný stav pro rok 1949 3000; 6. 1951 1153.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: ruští historici nezjistili 1.


  1. Srovnej však s Nápravněpracovním táborem afinérie č. 169 působící v Krasnojarsku v letech 1941─1951 a Krasnojarskou správu Zvláštní stavby s nápravněpracovním táborem p. schr. 138 z roku 1951 (oba viz); podle všeho stále šlo o stejnou snahu mít zvláštní vyčleněný kontingent vězňů pro nasazení na patrně válkou zdrženou stavbu krasnojarské afinérie.