KRASNOJARSKÁ SPRÁVA ZVLÁŠTNÍ STAVBY S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM p. schr. 138

KRASNOJARSKÁ SPRÁVA ZVLÁŠTNÍ STAVBY S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM p. schr. 138 (rus. Krasnojarskoje Upravlenije Specialnogo stroitělstva i ispravitělno-trudovoj lager [ITL] p/ja 138).

Další oficiálně používané označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) p/ja 4.

Zřízena: 18. 4. 1951.

Zrušena: 16. 10. 1951 reorganizováním na táborové oddělení p. schr. 4 (p. schr. 138) podřízené NÁPRAVNĚPRACOVNÍMU TÁBORU „DS“ JENISEJSTROJE (viz).

Byla podřízena: Hlavní správě Ministerstva vnitra SSSR pro průzkum a dobývání ložisek a výstavbu podniků na zpracování barevných a vzácných kovů v Krasnojarském kraji Jenisejstroji (rus.Glavnoje upravlenije Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po razvědkě i ekspluataciji městorožděnij i stroitělstvu predprijatij cvetnych a redkich metallov v Krasnojarskom kraje Jenisejstroj nebo zkr.Glavnoje upravlenije Jenisejstroj MVD SSSR).

Nacházel se: v jižní Sibiři v Krasnojarském kraji.

Správa sídlila: v městě Krasnojarsk.

Oficiálně udávané počty vězňů: 6. 1951 1449.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba zkušebního elektrometalurgického závodu v Krasnojarsku.