KRASNOGORSKÝ ZVLÁŠTNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁRU VNITRA SSSR

KRASNOGORSKÝ ZVLÁŠTNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁRU VNITRA SSSR (rus. Krasnogorskij specialnyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Krasnogorskij speclager NKVD SSSR).

Byl zřízen zřejmě počátkem čtyřicátých let šestnáct kilometrů západně od Moskvy v lokalitě města Krasnogorska. Zvláštní tábory byly tehdy určeny pro bývalé příslušníky Rudé armády, kteří se vrátili z finského zajetí, do něhož upadli během finsko-sovětské války v zimě 1939-1940, a pro obyvatele ze Sovětským svazem anektovaných území ve východním Polsku a v Pobaltí. V létě 1942 byl přeměněn na KRASNOGORSKÝ ROZŘAĎOVACÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (viz).