KRASNOGORLAG

KRASNOGORLAG (z rus. Krasnogorskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Krasnogorský nápravněpracovní tábor).

Zřízen: 14. 5. 1953 přejmenováním STAVBY 514 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (viz).

Zrušen: působil ještě 1. 1. 1960.

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR) a od 28. 1. 1954 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR); potom od 3. 2. 1955 Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR) a ještě téhož roku přešel znovu pod Hlavní správu nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR; od 1. 12. 1957 byl pak podřízen Ministerstvu vnitra Ruské sovětské federativní socialistické republiky (rus. Ministěrstvo vnutrennich děl Rossijskoj sovětskoj federativnoj socialističeskoj respubliky nebo zkr. MVD RSFSR).

Nacházel se: ve Sverdlovské oblasti na středním Uralu.

Správa sídlila: v městě Sverdlovsku (od roku 1991 znovu historický název Jekatěrinburg) 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1954 6694; 1. 1. 1955 5962 2; 1. 1. 1956 5812; 1. 1. 1957 4767; 1. 1. 1958 4910; 1. 1. 1959 3579; 1. 1. 1960 1386.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce na Stavbě 514; stavba elektrického vedení vysokého napětí na trase Nižněturinská státní okresní elektrárna─Serovská státní okresní elektrárna─závod Uralsredmaš; stavba závodu 1033 Ministerstva středního strojírenství SSSR (rus. Stroitělstvo 1033 Ministěrstva sredněgo mašinostrojenija SSSR nebo zkr. Str-vo 1033 MSM SSSR) 3; bytová výstavba; zemní práce; provoz tří betonárek; práce v opravárenském závodě; výroba montovaných železobetonových konstrukcí; stavba cihelny; práce v dřevozpracujícím kombinátu a výroba škvárobetonových tvárnic; těžba dřeva; zemědělské práce v sovchozu Bagarjak 4.


  1. Ruští historici nevysvětlují původ názvu tábora. Byl však nazván nejspíš podle umístění hlavní táborové jednotky asi 200 km severně od Sverdlovska u obce Krasnogorskoje ve Verchněturinském okresu. 

  2. Z toho 935 žen. 

  3. Jiný název: Stavba 594 Ministerstva vnitra SSSR (rus. Stroitělstvo 594 Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Str-vo 594 MVD SSSR). 

  4. Sovchozy (zkr. z rus. sovětskoje chozjajstvo neboli čes. sovětské hospodářství) byly státní podniky zemědělské nebo živočišné výroby v SSSR. 

    Mnohé sovchozy zaměstnávaly výlučně vězně. Vězni si je nejprve vybudovali a potom v nich sami pracovali.