KRASNODARSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 148

KRASNODARSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 148 (rus. Krasnodarskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 148 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 148).

Je uveden v dochovaných výkazech z 8. 6. 1945. Nacházel se na jihu Ruska v Krasnodarském kraji a vznikl patrně přejmenováním NOVOROSSIJSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 148 (viz). Kontingent tvořili především němečtí vojáci a zajatí Rumuni a Italové; mezi internovanými byli zejména příslušníci pobaltských zemí a mnoho Slováků 1. Většinou pracovali na obnově válkou zničeného Krasnodaru a dalších měst v oblasti. Byl zmíněn ještě ve výkazech z 1. 1. 1949.


  1. V roce 2005 začalo jednání o obnově hřbitova německých zajatců v Krasnodaru.