KRASNOARMEJSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 473

KRASNOARMEJSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 473 (rus. Krasnoarmejskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Ministěrstva vnutrennich děl SSSR № 473 nebo zkr. lager GUVPI MVD SSSR № 473).

Byl zřízen v roce 1948 na jihovýchodě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) v Stalinské oblasti (dnes ukr. Doněcka oblast) v lokalitě města Krasnoarmejsku (dnes ukr. Krasnoarmijsk) asi padesát kilometrů severozápadně od hlavního města oblasti Stalina (dnes ukr. Doněck) a byl určen pro zajaté Němce a společně s Německem bojující rumunské a maďarské vojáky a zejména pro internované Poláky a Ukrajince a příslušníky dalších národů 1; pracovali pro Ministerstvo uhelného průmyslu SSSR (rus. Ministěrstvo ugolnoj promyšlennosti SSSR nebo zkr. MUG SSSR) v uhelných dolech Donbasu 2.


  1. Mezi internovanými bylo také mnoho Slováků odvlečených ze Slovenska na jaře 1945 do SSSR. 

  2. O Donbasu viz Donlag pozn. 5.