KOŽVA

KOŽVA.

Pouze takto označují pamětníci 1 tábor na severu Ruska v severovýchodní části Komijské autonomní sovětské socialistické republiky (dnes Republika Komi v rámci Ruské federace) v osadě Kožva u ústí stejnojmenné řeky do řeky Pečory na levém břehu naproti přístavnímu městu Pečoře. Tábor vznikl počátkem třicátých let a šlo o KOŽVSKÉ ODDĚLENÍ UCHTPEČLAGU; vězni těžili dřevo. Na začátku čtyřicátých let sídlilo v Kožvě táborové oddělení SEVŽELDORLAGU (viz).


  1. Podle záznamů, které v březnu 1932 pořídila polská pohraniční stráž (pol. Korpus Ochrony Pogranicza nebo zkr. KOP) se skupinou Poláků, propuštěných ze sovětských táborů výměnou za občany SSSR, vězněné v Polsku.