KOZLOW

KOZLOW.

Pouze jménem tohoto městečka ve východním Polsku v bývalém Volyňském vojvodství (pol. wojewódstvo wolyńskie) 25 km západně od Rovna (pol. Równe; ukr. Rivne), od násilného rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Kozliv v dnešní Rovnenské oblasti (ukr. Rivnenska oblast) na severozápadě  Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici tábor, v němž Lidový komisariát vnitra SSSR (rus. Narodnyj komissariat vnutrennich děl SSSR nebo zkr. NKVD SSSR) po obsazení polského území internoval od června 1940 do března 1941 kolem 800 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1. Tábor byl rozmístěný v provizorních dřevěných barácích a ve stanech a internovaní pracovali v na stavbě silnice Lvov-Kyjev.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 1.