KOVROVSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR

KOVROVSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR (rus. Kovrovskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Další oficiálně používaná označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) i Stroitělstvo Nižně-Kljazminskoj Gidroelektrostaniciji (GES); Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) i Stroitělstvo Kovrovskoj Gidroelektrostanciji (GES); Kovrovges.

Zřízen: v roce 1940.

Zrušen: 28. 6. 1941 po útoku Německa na SSSR.

Byl podřízen: Hlavní správě táborů výstavby vodohospodářských zařízení Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej gidrotěchničeskogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Glavgidrostroj NKVD SSSR nebo GULGTS NKVD SSSR).

Nacházel se: v Ivanovské (dnes Vladimírská) oblasti

Správa sídlila: v městě Kovrovu; necelých 250 km od hlavního města Sovětského svazu Moskvy a jen 62 km východně od proslulého starobylého ruského města Vladimíru!

Oficiálně udávané počty vězňů: 11. 1940 210; 1. 1. 1941 1418; 15. 6. 1941 4236.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Kovrovské (rovněž Nižněkljazminské) hydroelektrárny na dolním roku řeky Kljazmy 1; práce v Taborském dolu.


  1. Po útoku Německa na SSSR a zrušení tábora byla stavba hydroelektrárny přerušena.