KOTLASKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE A ZVLÁŠTNÍ KONTINGENT

KOTLASKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE A ZVLÁŠTNÍ KONTINGENT (rus. Kotlaskij lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] dlja soděržanija vojennoplennych i speckontingenta).

V dochovaných dokumentech je uveden v příloze k rozkazu Lidového komisariátu vnitra SSSR z 9.-11. 4. 1943 obsahující seznam rozšiřovaných nebo nově zřizovaných táborů se zabezpečením stavební činností jinými lidovými komisariáty 1. Nacházel se v lokalitě železniční stanice Kotlas na jihu Archangelského kraje 2 a Hlavní správa zásobování národního hospodářství průmyslovým a užitkovým dřevem při Radě lidových komisařů SSSR (rus. Glavnoje upravlenije po snabženiju narodnogo chozjajstva lesomatěrialami i drovami pri Sovětě narodnych komissarov SSSR nebo zkr. Glavsnables SSSR) s Lidovým komisariátem říční dopravy SSSR (rus. Narodnyj komissariat rečnogo flota SSSR nebo zkr. Narkomrečflot SSSR) měly do 1. 7. 1943 rozšířit jeho kapacitu na 5000 zajatců a příslušníků zvláštního kontingentu 3. V následujících letech se patrně stal součástí „normálních“ nápravněprávních táborů KOTLASLAGU nebo VJATLAGU (oba viz).


  1. Seznam táborů Lidového komisariátu vnitra pro válečné zajatce a zvláštní kontingent, které mají být rozšířeny nebo nově zřízeny, zabezpečujících práce pro jiné lidové komisariáty (rus. Perečeň lagerej NKVD dlja soděržanija vojennoplennych i speckontingenta, podležaščich rasšireniju ili organizaciji vnov s proizvodstvom rabot drugimi narkomatami). 

  2. Podle tohoto dokumentu byl dislokován v lokalitě železniční křižovatky Kotlas v Kirovské oblasti; Kotlas tehdy však spadal do Luzského okresu v Archangelské oblasti a ani v roce 1944 neležel na území připojeném z tohoto okresu ke Kirovské oblasti. Údaj v dokumentu „st. Kotlas Kirovsk. obl.“ (zkr. z rus. stancija Kotlas Kirovskoj oblasti neboli čes. stanice Kotlas, Kirovská oblast) zjevně vznikl nesprávným přečtením pravděpodobně původně rukopisného záznamu „st. Kotlas Kirov. ž. d.“ (zkr. z rus. stancija Kotlas Kirovskoj železnoj dorogi neboli čes. stanice Kotlas Kirovské železnice). 

    Možná šlo o tábor vybudovaný podle místních pamětníků v Luzském okresu v dřevařské osadě Christoforovo na šestnáctém kilometru lesní železniční vlečky původně již v roce 1939 pro internované obyvatele z polských a běloruských území okupovaných Sovětským svazem a později pro příslušníky polské armády převezené po sovětské okupaci východních území Polska v září a říjnu 1939 do internace v Sovětském svazu; vlečka sloužila táboru údajně do šedesátých let. Ruští historici se však o tomto táboru nezmiňují.

  3. O zvláštním kontingentu viz Amguňlag pozn. 2.