KOSVINLAG

KOSVINLAG (zkr. z rus. Kosvinskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Kosvský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používané označení: Kosvinstroj.

Zřízen: 18. 10. 1949 místo zrušeného ŠIROKLAGU (viz).

Zrušen: 6. 2. 1950.

Byl podřízen: Hlavní správě táborů výstavby vodohospodářských zařízení Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej gidrotěchničeskogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Glavgidrostroj NKVD SSSR nebo GULGTS NKVD SSSR).

Nacházel se: na středním Uralu v Molotovské (dnes Permská) oblasti.

Správa sídlila: ve vesnici Stvor v Polovinkovském okrese 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: dosud ruskými historiky nenalezeny 2.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Kosvského závodu na hydrolýzu; patrně rovněž stavba Širokovské hydroelektrárny.


  1. Ruští historici nevysvětlují původ názvu tábora. Byl však nazván zřejmě podle umístění hlavní táborové jednotky u řeky Kosvy na severu oblasti. 

    Na místě bývalého tábora u vesnice Stvor byl v roce 2000 vztyčen provizorní památník.

    Viz rovněž Stvor.

  2. Podle příkazu o zřízení Kosvinlagu měli být převzati všechni vězni zrušeného Široklagu; ten k 1. 10. 1949 uváděl stav 1057 vězňů.