KORJAŽMA

KORJAŽMA.

Pouze takto nazývají pamětníci tábor v Archangelské oblasti dvacet kilometrů severně od Kotlasu na levém břehu řeky Vyčegdy u staré ruské vesnice s bývalým klášterem ze šestnáctého století. Patrně šlo o součást KOTLASKÉHO ROZŘAĎOVACÍHO (TRANZITNÍHO) STŘEDISKA (viz). Dnes klášter opět slouží pravoslavné církvi.