KOMSOMOLEC

KOMSOMOLEC.

Názvem tohoto zlatonosného naleziště na řece Čaj-Urje v severovýchodní Sibiři na Dálném východě na severozápadě Magadanské oblasti asi 600 km severně od Magadanu v dnešním Susumanském okresu západně od NĚKSIKANU asi 3 km za ČKALOVOVÝM NALEZIŠTĚM a 6 km za nalezištěm BOLŠEVIK (všechny viz) označují pamětníci jeden ze pěti zdejších táborů poskytující pracovní sílu Čaj-Urjanské báňské správě (rus. Čaj-Urjinskoje gornopromyšlennoje upravlenije nebo zkr. ČUGRU) Dalstroje 1. Patřil do 6. (SUSUMANSKÉHO) SAMOSTATNÉHO TÁBOROVÉHO STŘEDISKA SEVVOSTLAGU (viz) a později zřejmě do BĚRLAGU a potom do ZAPLAGU (oba viz) 2.


  1. O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3. 

    Později na nalezišti vznikla hornická osada; těžba zřejmě stále pokračuje.

  2. V seznamu koncentračních táborů v SSSR, zpracovaném ruskými historiky B. Jakovlevem a A. Burcevem a zveřejněném v Mnichově v roce 1955, je tábor uveden pod zkomoleným názvem Komsomolsk a nesprávně lokalizován pouze čtyřicet kilometrů severně od Magadanu. 

    Většinu podkladů pro seznam sice tehdy autoři získali od bývalých vězňů, kteří se vrátili z táborů teprve v první polovině padesátých let, přesto však mnohé informace byly nepřesné nebo alespoň zkomolené, zejména když šlo o svědectví pocházející zřejmě až z druhé ruky. Obdobně nepřesně jsou v Jakovlevově a Burcevově seznamu zaznamenány také další tábory ze susumanské lokality v Čelbaně a na Čkalovovo nalezišti.

    Podle Jakovlevem a Burcevem zaznamenaných výpovědí pamětníků bylo v táboře 780 vězňů..