KOMBAJNSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 368

KOMBAJNSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 368 (rus. Kombajnovskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Ministěrstva vnutrennich děl SSSR № 368 nebo zkr. lager GUVPI MVD SSSR № 368).

Je zmíněn v dochovaných hlášeních z 10. 4. 1946 s dislokací na jihovýchodě evropské části Ruska v Povolží v Saratovské oblasti na okraji města Saratova v osadě sovchozu Kombajn 1. Kontingent tvořili především němečtí vojáci a po boku Německa bojující Rumuni a Maďaři zajatí po vítězství Rudé armády u Stalingradu. Pracovali zřejmě v zemědělské výrobě. Další zmínka o táboru je ve výkazech ze 17. 3. 1947.


  1. Dnes součást města. 

    O sovchozech viz Atbasarský nápravněpracovní tábor pozn. 2.