KOLYMALAG

KOLYMALAG (zřejmě zkr. z rus. Kolyma lagerja ve významu Lagerja Kolyma neboli čes. Tábory Kolyma).

Je často zmiňován ve vzpomínkách pamětníků. Šlo o obecné označení pro tábory v severovýchodní Sibiři na Dálném východě v rozsáhlé oblasti od Magadanu u Ochotského moře na jižním okraji Kolymského pohoří směrem na sever až za severní polární kruh do Kolymské nížiny k ústí řeky Kolymy do Východosibiřského moře. Většina oblasti je pokryta tundrou a protkána mnoha říčními toky; řeka Kolyma pramenící v Kolymském pohoří je dlouhá 2513 km a její povodí má rozlohu téměř 650 km2. V Kolymském pohoří jsou bohatá ložiska uhlí a v povodí horního toku řeky Kolymy četná zlatá ložiska. První kolymské tábory byly zřízeny počátkem třicátých let Státním trustem pro silniční a průmyslové stavitelství v oblasti Horní Kolymy (rus. Gosudarstvennyj trest po dorožnomu i promyšlennomu stroitělstvu v rajoně Verchněj Kolymy) neboli Dalstrojem 1; prvním byl v roce 1932 SEVVOSTLAG (viz). V následujících desetiletích vznikaly a po čase zanikaly další táborové centrály podléhající Dalstroji: například ALDANSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR DALSTROJE (1941-1943), JANSKÁ BÁŇSKÁ SPRÁVA S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM DALSTROJE (1941-1944), ZYRJANLAG (1941-1954), PRIMORSKÝ RAJON DALSTROJE (1942-1947), PRIMORLAG (1947-1953), BĚRLAG (1948-1954), ČAUNČUKOTLAG (1949-1957), ČUKOTSTROJLAG (1949-1956), INDIGIRLAG (1949-1958), JANLAG (1949-1956), JUZLAG (1949-1955), SEVLAG (1949-1957), TĚŇLAG (1949-1956), ZAPLAG (1949-1956), DORLAG (1951-1954), JANSTROJLAG (1951-1954), MAGLAG (1951-1956), NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR BĚRELECHSKÉ RAJONOVÉ SPRÁVY GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU DALSTROJE (1951-1953), OMSUKČANLAG (1951-1956), ROZŘAĎOVACÍ (TRANZITNÍ) TÁBOROVÉ ODDĚLENÍ DALSTROJE (1951-1953), TÁBOROVÉ ODDĚLENÍ DOLNOINDIGIRSKÉ RAJONOVÉ SPRÁVY GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU DALSTROJE (1951-1953), TÁBOROVÉ ODDĚLENÍ ÚSTŘEDNÍ NEMOCNICE DALSTROJE (1951-1953), TRANSLAG (1951-1954) nebo VANINLAG (1951-1953) (všechny viz). Většina těchto centrál se dělila na desítky táborových oddělení s dnes již nezjistitelným počtem táborových středisek (táborů) rozmístěných po celé Kolymě zpravidla při jednotlivých šachtách nebo rudných ložiscích nebo na březích blízkých řek; v letech 1945-1949 byly Dalstrojem na Kolymě zřízeny rovněž čtyři tábory válečných zajatců (zejména Japonců) nasazených především na stavební práce v Magadanu 2. A všechny tyto tábory byly sovětskou veřejností obecně označovány společným názvem KOLYMALAG.


  1. O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3. 

  2. Viz Magadanlag.