KOLIGREVKA

KOLIGREVKA.

Takto němečtí pamětníci označují tábor na jihovýchodě evropské části Ruska kdesi na jihu Saratovské oblasti a údajně patřící do SARATOVSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] vnitra SSSR č. 238 (viz). Zajatci pracovali v cukrovaru a v místním sovchozu. Název je však zřejmě zkomolen a pravděpodobně šlo o lokalitu hned za hranicemi Saratovské oblasti na jihu Penzské oblasti v Kolyšlejském okrese u řeky Kolyšlejka a tábor byl nejspíš součástí PENZSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 399 (viz).