KLEWAŃ

KLEWAŃ.

Pouze jménem této vesnice ve východním Polsku v bývalém Volyňském vojvodství (pol. wojewódstvo wolyńskie) 25 km severozápadně od Rovna (pol. Równe; ukr. Rivne), od násilného rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Klevaň v dnešní Rovnenské oblasti (ukr. Rivnenska oblast) na severozápadě  Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici dočasný tábor, v němž Lidový komisariát vnitra SSSR (rus. Narodnyj komissariat vnutrennich děl SSSR nebo zkr. NKVD SSSR) po obsazení polského území internoval od prosince 1939 do března 1941 kolem 400 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1. Tábor byl rozmístěn ve stanech a internovaní těžili dřevo v lese.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 1.