KJUSJURLAG

KJUSJURLAG (zkr. z rus. Kjusjurskij lager neboli čes. Kjusjurský tábor).

Je zmiňován ve vzpomínkách některých pamětníků. Nacházel se na severu Jakutské autonomní sovětské socialistické republiky (dnes Republika Sacha) za severním polárním kruhem. Tábory byly rozmístěny ve stejnojmenném zálivu v moři Laptěvých asi 120 km jihozápadně od přístavu Tiksi na horním okraji delty Leny na pravém břehu řeky u osady Kjusjur (dnes v Bulunském ulusu). Vězni pracovali ve zlatých a uhelných dolech. Šlo patrně o táborové oddělení některé větší táborové centrály 1 nebo o tábor místní Správy nápravněpracovních táborů a kolonií Lidového komisariátu [od roku 1946 Ministerstva] vnitra Jakutské ASSR (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl Jakutskoj ASSR nebo zkr. UITLK UNKVD [UMVD] Jakutskoj ASSR).


  1. Například Janské báňské správy s nápravněpracovním táborem Dalstroje nebo Džugdžurlagu či Janlagu (všechny viz).