KJURBELJACHSKÝ

KJURBELJACHSKÝ (rus. Kjurbeljachskij).

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Kurbeljachskij.

Takto nazývají pamětníci tábor na horním toku stejnojmenného potoka nedaleko horského jezera Věrchnij v severovýchodní Sibiři na Dálném východě na severu Magadanské oblasti v dnešním Susumanském okresu asi padesát kilometrů západně od ADYGALACHU (viz). Zřejmě patřil do ZAPLAGU (viz) a vězni pracovali v zinkových dolech. O třicet kilometrů severovýchodně u ústí potoka do řeky Ajan-Jurjach byl podle pamětníků tábor nazývaný KJURBELJACH (viz).