KJURBELJACH

KJURBELJACH.

Další používané názvy : Kurbelljach; Kurbilech (zřejmě zkom.).

Takto nazývají pamětníci tábor u ústí stejnojmenného potoka do řeky Ajan-Jurjach nedaleko 232 km Kolymské silnice 1 v severovýchodní Sibiři na Dálném východě na severu Magadanské oblasti v dnešním Susumanském okresu asi dvacet kilometrů severozápadně od ADYGALACHU (viz). Zřejmě patřil do ZAPLAGU (viz) a vězni pracovali v místním zinkovém dole. Asi třicet kilometrů po potoce směrem k jeho horního toku v horách byl podle pamětníků tábor nazývaný KJURBELJACHSKÝ.


  1. O Kolymské silnici viz Adygalach pozn. 2.