KITOJLAG

KITOJLAG (zkr. z rus. Kitojskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Kitojský nápravněpracovní tábor).

Zřízen: 25. 7. 1947.

Zrušen: 6. 7. 1948 převedením pod Správu nápravněpracovních táborů Stavby 16 (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Stroitělstva 16 nebo zkr. UITL Str-va 16).

Obnoven: 14. 5. 1943 přejmenováním STAVBY 16 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (viz).

Znovu zrušen: působil ještě 1. 1. 1960.

Byl podřízen: zpočátku Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva vnitra SSSR v Irkutské oblasti (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po Irkutskoj oblasti nebo zkr. UITLK UMVD po Irkutskoj obl.); od 16. 4. 1948 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR); od 14. 5. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR); od 28. 1. 1954 znovu Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR; od 2. 2. 1955 Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR); od 24. 3. 1955 znovu Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR a od 10. 11. 1957 Ministerstvu vnitra Ruské sovětské federativní socialistické republiky (rus. Ministěrstvo vnutrennich děl Rossijskoj sovětskoj federativnoj socialističeskoj respubliky nebo zkr. MVD RSFSR).

Nacházel se: ve východní Sibiři v Irkutské oblasti 1.

Správa sídlila: nejprve nedaleko železniční stanice Kitoje a později v sousedním městě Angarsku.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 12. 1947 7399; 1. 1. 1948 11431; 15. 3. 1953 23259; 1. 1. 1954 29458; 1. 1. 1955 23922 2; 1. 1. 1956 19668; 1. 1. 1957 16888; 1. 1. 1958 16382; 1. 1. 1959 15686; 1. 1. 1960 11660.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba kombinátu 16 Glavgaztopromu; stavba kombinátu 820 Ministerstva středního strojírenství SSSR (rus. Ministěrstvo sredněgo mašinostrojenija SSSR nebo zkr. MSM SSSR); silniční a železniční stavitelství; práce v Angarském závodě výroby z armovaného betonu; stavba dvou závodů na zpracování sádrovce; stavba tří cihelen; stavba dvou dřevozpracujících kombinátů; stavba Majského kombinátu na výrobu betonu (v osadě Majsk); stavba zvláštní radioústředny Ministerstva spojů SSSR (rus. Ministěrstvo svjazi SSSR) v Irkutsku; bytová a komunální výstavba; výstavba pekárny; stavba chladírenského závodu; stavba oděvního závodu a továrny na nábytek v Angarsku; stavba Irkutské tepelné elektrárny; stavba vojenského městečka; stavba vodovodu pro kombinát 820; stavba elektrického vedení vysokého napětí; stavba objektů protivzdušné obrany v areálu kombinátu 820 Ministerstva středního strojírenství SSSR a kombinátu 16 Ministerstva ropného zpracovatelského průmyslu (rus. Ministěrstvo něftěpererabatyvašuščej promyšlennosti SSSR nebo zkr. MNP SSSR); zemědělské práce v sovchozu Usolskij (nedaleko města Usolje-Sibirskoje) 3; těžba dřeva.


  1. Komlex Kitojlagu tvořilo 25 táborových jednotek (táborů a skupin táborů). 

  2. Podle jiných údajů 22185. 

    Z toho 2506 žen.

    4334 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

  3. Sovchozy (zkr. z rus. sovětskoje chozjajstvo neboli čes. sovětské hospodářství) byly státní podniky zemědělské nebo živočišné výroby v SSSR. Rovněž v Československu po komunistickém puči 1948 byly obdobně zřizovány státní statky. 

    Mnohé sovchozy zaměstnávaly výlučně vězně. Vězni si je nejprve vybudovali a potom v nich sami pracovali.