7. ODDĚLENÍ BĚLBALTLAGU

[Sedmé] 7. ODDĚLENÍ BĚLBALTLAGU (rus. 7-oje otdělenije Bělbaltlaga).

Bylo zřízeno koncem první poloviny třicátých let na severu Ruska za severním polárním kruhem v Murmanské oblasti v obci Kola 1 na soutoku stejnojmenné řeky a řekou Tulomou před jejich ústím do Kolského zálivu Barentsova moře. Vězni pracovali na dolním toku Tulomy u dvanáct kilometrů jižnějí se nalézající vesnice Murmaši a stavěli první okresní elektrárnu na severu Ruska známou jako Nižnětulomská hydroelektrárna (rus. Nižnětulomskaja gidroelektrostanica nebo zkr. Nižnětulomskaja GES) 2. Stavba byla zahájena v únoru 1934 a první turbina byla spuštěna 31. 12. 1936. V roce 1938 byl dán do provozu druhý blok a výstavba dalšího byla po útoku Německa na Sovětský svaz v roce 1941 přerušena a tábor zrušen. Viz rovněž BĚLBALTLAG a KOLA.


  1. Jen devět kilometrů jižně od Murmanska. 

  2. Dnes Tulomská hydroelektrárna (rus. Tulomskaja gidroelektrostanica nebo zkr. Tulomskaja GES); součást Kolské energetické soustavy (rus. Kolskaja energetičeskaja sistěma). 

    Vesnice Murmaši během stavby zanikla a místo ní byla vybudována nová stejnojmenná osada pro pracovníky elektrárny.