KILDIN

KILDIN.

Pouze jménem tohoto málo obydleného ostrova za severním polárním kruhem v Barentsově moři nedaleko severního pobřeží Murmanské oblasti na severozápadě evropské části Ruska označují někteří pamětníci tábor s vězni těžícími dřevo. Patrně šlo o součást BĚLREČLAGU (viz).