KAZANI

KAZANI.

Takto nazývali pamětníci zpočátku tábor a později pracovní osadu (rus. trudovoje poselenije) na břehu řeky Čulymu uprostřed močálů a spálených lesů na jihovýchodě západní Sibiře v severovýchodění části dnešní Tomské oblasti 1. „Obyvateli“ byly kulacké rodiny přesídlené na jaře 1930 z jihu tehdejšího Západosibiřského kraje (z území dnešního Krasnojarského kraje) na sever nejprve do osady Makovskoje na řece Keť v Jenisejském okresu a postupně rozmisťované do dalších neobydlených severních okresů 2. Dnes je osada zřejmě opuštěna.


  1. Nedaleko lokality Čulskaja gar (viz). 

  2. Viz Makovka. 

    O nucených přesídlencích viz Amguňlag pozn. 2 a o kulackém přesídlení viz Kurgan-Ťube pozn. 3.

    V dobových dokumentech je Kazani označována dokonce jako vyhnanecká osada (rus. ssylnyj posjolok).