KAVALEROVO

KAVALEROVO.

Pouze takto označují někteří pamětníci tábor u stejnojmenné obce na Dálném východě ve východní části Primorského (někdy čes. Přímořský) kraje nedaleko břehů Japonského moře. Patrně šlo o součást TĚŤUCHINSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 10 (viz). V roce 1994 byl na místě bývalého tábora vztyčen památník.