KAUNASKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 296

KAUNASKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 296 (rus. Kaunasskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 296 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 296).

Je uveden ve výkazech z 8. 6. 1945 s dislokací ve střední části Litevské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Litevská republika; lit. Leituvös Respublika) 100 km západně od Vilniusu v městě Kaunasu 1. Šlo o tábor určený zřejmě především pro Němce z území někdejšího východního Pruska a pro internované místní litevské obyvatele 2. Měl táborové oddělení 150 km směrem na západ u Instenburgu ve vesnici Georgenburg v  bývalém zámku Řádu německých rytířů 3. Část kontingentu byla počátkem roku 1946 předána kaunaskému oddělení LITEVSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 390 (viz). Je uveden rovněž ve výkazech ze 17. 3. 1947.


  1. Mezi první a druhou světovou válkou hlavní město Litvy; dnes druhé největší město v zemi. 

  2. Podle pamětníků později přibyli také internovaní španělští komunisté. 

  3. Od roku 1946 je Instenburg na území Kaliningradské oblasti a má rus. název Čerňachovsk; Georgenburg byl v roce 1946 přejmenován na rus. Majevka.