KARPINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 504

KARPINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 504 (rus. Karpinskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Ministěrstva vnutrennich děl SSSR № 504 nebo zkr. lager GUVPI MVD SSSR № 504).

Byl zřízen v roce 1946 ve Sverdlovské oblasti 436 km severně od Sverdlovsku (od roku 1991 znovu historický název Jekatěrinburg) v městě Karpinsku z BOGOSLOVSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 504 (viz). Kontingent tvořili především němečtí zajatci a zajatí příslušníci dalších armád bojujících po boku Němců proti SSSR a internovaní Poláci a Ukrajinci s obyvateli Sovětským svazem anektovaných pobaltských zemí a s nuceně pracovně nasazenými (mobilizovanými) občany SSSR německé národnosti; všichni byli určeni pro práci v místních rudných dolech 1. Po oficiálním ukončení repatriace válečných zajatců z druhé světové války ze Sovětského svazu zpět do zemí svého původu byl tábor v roce 1950 zřejmě zrušen 2. Viz rovněž BOGOSLOVLAG.


  1. Dnes doly akciové společnosti Bogoslovská báňská správa rudných dolů (rus. otkrytoje akcioněrnoje obščestvo [OAO] Bogoslovskoje rudoupravlenije) těží železité rudy, měď, zlato a stříbro. 

  2. Rozsáhlý hřbitov německých zajatců mezi Karpinskem a nedalekým Krasnoturjinskem byl v roce 1962 zastavěn obytným sídlištěm.