KARAKASLAG

KARAKASLAG (zkr. z rus. Karakasskij lager neboli čes. Karakaský tábor).

Je zmiňován ve vzpomínkách některých ukrajinských pamětníků. Nacházel se v Kazašské sovětské socialistické republice (od roku 1991 samostatná Kazašská republika; kaz. Kazakhstan Respublikasy) ve Východo-Kazachstánské oblasti (dnes Šygys Kazahstan oblysy) na severozápadním břehu jezera Zajan (kaz. Zaisan Köli) v lokalitě obce Karakas. Šlo zřejmě o táborové oddělení USŤ-KAMENOGORSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 45 (viz). Podle ukrajinských pamětníků hlavní prací obyvatel tábora byla těžba zlata a polymetalických rud a geologický průzkum.