KAŇON

KAŇON.

Další oficiálně používané označení: Staryj Kaňon.

Báňský kombinát s kobaltovými doly v povodí Kolymy na horním toku řeky Sejmčan u ústí řeky Kaňon v severovýchodní Sibiři na Dálném východě ve východní části Magadanské oblasti asi 40 km západně od osady VERCHNIJ-SEJMČAN (viz). Zdejší tábory patřily postupně různým centrálam zabezpečujícím pracovní sílu pro doly ve Verchně Sejmčanu a pro těžbu zlata na hranici Sejmčanského okresu a Olského okresu; mužský tábor u řeky Kaňon vznikl počátkem třicátých let jako součást SEVVOSTLAGU (viz) a v letech 1948-1954 byl 6. táborovým oddělením BĚRLAGU (viz) s více než 1000 vězňi. Později se vrátil do SEVVOSTLAGU. Tábory v této lokalitě zřejmě měly také JUZLAG a v padesátých letech ještě OMSUKČANLAG (oba viz). V šedesátých letech byla těžba zastavena a místo se zachovalými zbytky tábora je neobydleno; nejbližší obydlená osada je vzdálená 80 km. Viz rovněž SEJMČAN a KOLYMALAG.