KANDALAKŠSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR

KANDALAKŠSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR (rus. Kandalakšinskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Další oficiálně používaná označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) i Stroitělstvo Kandalakšinskogo aljuminijevogo zavoda; Kandalakšstroj.

Zřízen: 15. 11. 1940 vyčleněním z MONČEGORLAGU (viz).

Zrušen: 28. 6. 1941.

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR) a od 26. 2. 1941 Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS NKVD SSSR).

Nacházel se: za severním polárním kruhem v Murmanské oblasti na Kolském poloostrově.

Správa sídlila: 277 km jižně od Murmansku v městě Kandalakša na břehu Kandalakšského zálivu (tzv. Kandalakšský břeh) Bílého moře 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1941 10397; 15. 6. 1941 14001.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Kandalakšské hliníkárny; stavba Kolského závodu na výrobu kysličníku hlinitého; stavba Kandalakšského závodu na výrobu hliníku tepelným způsobem; stavba hydroelektrárny Niva 2.


  1. V letech 1940─1941 sídlila v Kandalakše rovněž správa Kandalakšlagu (viz). 

  2. Podle některých ruských historiků již dříve byl nedaleko osady Nivskij zřízen velký táborový komplex (34600 vězňů) stejného jména; zřejmě šlo o tábor 3. oddělení Soloveckého nápravněpracovního tábora Jednotné hlavní politické správy SSSR (viz) s vězni budujícími železniční trať Engozero-Kandalakša výhybiště Bělyj (od roku 1926 osada a dnes město Apatity).