KAMIONKA LAS

KAMIONKA LAS.

Pouze jménem této vesnice ve východním Polsku v bývalém Tarnopolském vojvodství (pol. wojewódstvo tarnopolskie) jihovýchodně od Tarnopolu nedaleko Skalatu u dosavadní polsko-sovětské hranice, od násilného rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Kamjanky v Pidvoločyském okresu v Ternopolské oblasti (ukr. Ternopilska oblast) na jihozápadě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici tábor, v němž Lidový komisariát vnitra SSSR (rus. Narodnyj komissariat vnutrennich děl SSSR nebo zkr. NKVD SSSR) od ledna do června 1941 internoval 600 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1; pracovali na stavbě silnice Lvov-Kyjev.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 1.