KALUGLAG

KALUGLAG (zkr. z rus. Kalužskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Kalužský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používané označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) i Stroitělstvo avtomagistrali Moskva─Kijev.

Zřízen: 5. 2. 1936.

Zrušen: 25. 2. 1938 1.

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR).

Nacházel se: v Tulské oblasti ve středním Rusku 188 km jihozápadně od Moskvy 2.

Správa sídlila: v městě Kaluze.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 10. 1936 16260; 1. 1. 1937 13107; 1. 1. 1938 5624; 1. 4. 1938 404.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba silničního tahu Moskva─Kyjev 3.


  1. Další stavbu měl zajistit nový nápravněpracovní tábor, podřízený Odboru vězeňských zařízení Správy Lidového komisariátu vnitra SSSR v Moskevské oblasti (rus. Otděl měst zaključenij Upravlenija Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR po Moskovskoj oblasti nebo zkr. OMZ UNKVD SSSR po Moskovskoj obl.). 

  2. Později od roku 1944 Kalužská oblast. 

  3. Více než 700 km. 

    Vzhledem k zaměstnání vězňů byly tábory nebo kolony operativně přesunovány.