KALAČSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR

KALAČSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR (rus. Kalačevskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Další oficiálně používaná označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) i Stroitělstvo Volgo-Donskogo sudochodnogo kanala; Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) i Stroitělstvo Volgo-Donskogo sojedinitělnogo kanala.

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Kalačlag.

Zřízen: 14. 1. 1949 při reorganizaci VOLGODONSTROJE (viz).

Zrušen: 29. 4. 1953 1.

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě táborů výstavby vodohospodářských zařízení Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej gidrotěchničeskogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Glavgidrostroj MVD SSSR nebo GULGTS MVD SSSR) a od 5. 11. 1949 Hlavní správě táborů výstavby Volžsko-donského spojovacího průplavu Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej stroitělstva Volgo-Donskogo sojedinitělnogo kanala Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Glavgidrovolgodonstroj MVD SSSR); od 3. 7. 1952 Ministerstvu vnitra SSSR (rus. Ministěrstvo vnutrennich děl SSSR nebo zkr. MVD SSSR) a krátce nato od 1. 9. 1952 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR); nakonec od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nacházel se: na jihu Ruska v Povolží ve Stalingradské (dnes Volgogradská) oblasti.

Správa sídlila: v obci (dnes město) Kalač na Donu v Kalačském okrese.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 12. 1949 20378; 1. 1. 1950 20434; 1. 1. 1951 23821; 1. 1. 1952 59114; 1. 1. 1953 12589; 6. 1953 2598.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Volžsko-donského průplavu 2; stavba loděnice (závod 264); stavba osady a přístaviště; práce v ústředních opravnách; práce v Kujbyševově lesním závodě ve Stalingradu (dnes Volgograd); práce v automobilových opravnách; práce v kamenolomu.


  1. Tábory byly předány Odboru nápravněpracovních kolonií Správy Ministerstva spravedlnosti v Stalingradské oblasti (rus. Otděl ispravitělno-trudovych kolonij Upravlenija Ministěrstva justiciji po Stalingradskoj oblasti nebo zkr. OITK UMJu po Stalingradskoj obl.). 

  2. Volžsko-donský průplav spojuje Volhu s Donem; začíná v jižní části města Volgogradu (dř. Stalingrad) a končí u Kalače na Donu. Je dlouhý 101 km a má třináct zdymadel.